Gabriel Loppé (1825 - 1913)

Chamonix donkeys Brevent


Chamonix donkeys Brevent

albumen print
18 x 12 cm.

ref. 29

£500